Bild av en tornuggla som sitter på en hand med handske Jag har en bred ut- och vidareutbildning och mångårig erfarenhet med socialvetenskapliga metoder med en tyngdpunkt på innovation och evaluationsforskning; talrika projekt inom hälsoinnovation, prävention, habilitering och psykiatri, motsvarande konferensbidrag och bok- och tidskriftspublikationer.

Mina särskilda kompetenser ligger i följande områden:

 • Innovation
 • Evaluation och Health Technology Assessment
 • Kvalitets­utveckling
 • Forskning, datasamordning och statistik
 • Ut- och vidareutbildning
 • Lantbruk
Mina särskilda intressen ligger framförallt i följande områden:
 • Hälsopsykologi
 • Rehabilitering
 • Psykiatri
 • Innovation inom hälsosystemet
 • Livsmedel med mervärde för hälsan
 • Lantbruk
Picture of circular waves on water
Träd längs en väg i kvällssolen Aktuellt driver jag ett eget företag för vetenskaplig rådgivning och statistik och är jordbrukare med ungnöt och foderproduktion på ca. 50 ha åker- och betesmark, större delar på naturreservat

Viktigaste positioner i min professionell utveckling var

 • Psykiatriska Universitetssjukhus Basel, Schweiz
 • Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
 • Fraunhofer-Institute for Systems  and Innovation Research, Karlsruhe, Tyskland
 • Hochrhein-Institute for Rehabilitation Research, Bad Säckingen, Tyskland
 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut för psykologi, Freiburg, Tyskland
 • Större och mindre gårdar

En stapel med tidskrifter

En ruin efter en bzyggnad på ön Hydra, Grekland

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Cookie-consent
Accept
Decline
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline