Jobb och projekt

Aktuellt eget företag för vetenskaplig rådgivning och statistik,
jordbrukare

2018 Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, och
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
  Arbetsuppgifter: Multivariata statistiska analyser, utveckling av modeller kring patogenes av prematuritetsretinopati
  Projekt: Multi-Center Study to Determine the Role of Fatty Acids in Serum in Preventing Retinopathy of Prematurity (MDM)

2010-
2017
 Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Schweiz
  Arbetsuppgifter: Utveckling av metoder till nationella kvalitetsutvecklingsprogrammet för alla ca. 100 psykiatriska sjukhus/avdelningar i Schweiz. Uppföljning av stora mängder data på sjukhusens och nationella nivån, multivariata statistiska analyser. Omvärldsbevakning, konsultering av uppdragsgivaren och sitt vetenskapliga utskott. Ledning av laget med personal- och budgetansvar. Utvärdering av innovativa processer/terapier; kvalitetsstudier; analys av data från elektroniska patientjournalsystemet; organisationsutveckling; stöd av styrelsen i evidensbaserad beslutsfattande. Design och implementation av vetenskapliga studier, t.ex. angående kvaliteten av psykiatrisk vård, riktmärkning av sjukhus rörande patientnöjdhet. Handledning för unga forskare; bidrag till medicinisk specialistutbildning ang. forskningsmetoder/kvalitetsutveckling. .
  Projekt bl.a.: Behandling av personer med psykiska sjkdomar; Nationella mätningar psykiatrisk heldygnsvård Schweiz

2011-
2013
Furtwangen University, Furtwangen, Tyskland
  Grundläggande föreläsningar om social- och hälsopsykologi för studenter av programmet ‘Tillämpade hälsokunskaper’. Konstruktion och utvärdering av skriftliga tentame (deltid, 1 kurs i termin)

2002-
2010
Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, Tyskland
  Arbetsuppgifter: Ledare av affärsområdet "Innovationer inom hälsosystemet", strategisk utveckling av affärsområdet; handledning för unga forskare; rådgivning om forskingsmetoder för avdelningens medlemmar. Ledning bl.a. av diskussionsprojekt om hälsoinnovation.
Ackvisition av forskningsmedel på regional, nationell och EU nivå; utveckling, implementering, management av forsknings- och evalueringsstudier rörande functional foods, bioteknologi och hälsoteknologier, metoder av medicinisk utvärdering, evaluering av nya teknologier, utvärdering av forskningsprogram och ramvillkor för farmakovigilans och klinisk forskning, kartläggning av medicinisk forskning i tyska universitetssjukhusen. Ledning av nationella och internationella projekt-konsortier.
  Projekt bl.a.: Inno-HTA; Seahealth; EuroVigilance; MetaForum 'Innovation inom hälsosystemet'; ImpactInfect; TAB Klinisk forskning; Tissue-engineering; TAB Personaliserad medicin

1997- 2002 Hochrhein-Institute for Rehabilitation research, Bad Säckingen, Tyskland
  Arbetsuppgifter: Forskningsdesign, patientenkäter, on-site visits, analys av patientjournaler, multivariat data analys, ekonomisk evaluering, ledning av ett projekt om effektivitet av deltids ortopedisk rehabilitering. Utveckling och testkörning av ett frågeformulär för omfattande registrering av symtomtyngd och symtomförändring inom medicinisk rehabilitering. Bidrag till utbildning inom rehabilitering och forskningsmetoder. Deltagande i Erasmus Summer School on methods of clinical epidemiology.
  Projekt bl.a.: Evaluation av ortopediska deltidsvården av LVA Rheinland-Pfalz; Operationalisierung av terapiemål inom medicinsk rehabilitering

1993-
1997
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut för psykologi, Freiburg, Tyskland
  Arbetsuppgifter: Interviewer, kvantitativ och kvalitativ dataanalys inom ett projekt rörande riskperception angående HIV/AIDS; studier med såväl interviews, frågeformulär och on-site audits för evaluering av tyska nationella förebyggande kampanjen emot AIDS; tysk representant på IUHPE-workshop om kvalitetsindikatorer inom hälsopromotion. Förberedelse av doktorsavhandling.
  Projekt bl.a.: Evaluering av den personalkommunikativa AIDS-preventionskampagnen av Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

1998 Dr. phil.
  (Psykologi, tillvalsämnen filosofi och medicinisk sociologi)
Doktorsavhandling: "Evaluation and Quality Assurance in the Personal-communicative AIDS-Prevention – A Meta-Evaluation"
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland

1994 Master/diploma i psykologi ("Diplom-Psychologe")
  Examensarbete: "Evaluation of a low threshold offering for persons with addiction"
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland

1985-
1987
Regionalt psykiatriskt sjukhus Norra Schwarzwald
  Civilplikt som skötareassistent inom akutpsykiatrisk vård

1984 Hermann-Hesse-Gymnasium Calw
  Slutbetyg: Allmän högskolekompetens

 

För mer detaljerad information om mina viktigaste projekt klick här, är Du snäll.