Träd längs en väg i kvällssolen Aktuellt driver jag ett eget företag för vetenskaplig rådgivning och statistik och är jordbrukare med ungnöt och foderproduktion på ca. 50 ha åker- och betesmark, större delar på naturreservat

Viktigaste positioner i min professionell utveckling var

  • Psykiatriska Universitetssjukhus Basel, Schweiz
  • Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  • Fraunhofer-Institute for Systems  and Innovation Research, Karlsruhe, Tyskland
  • Hochrhein-Institute for Rehabilitation Research, Bad Säckingen, Tyskland
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut för psykologi, Freiburg, Tyskland
  • Större och mindre gårdar
2020-2021
Uddetorp Naturbruksskola, Skara
  Jordbruksutbildning på gymnasial nivå (djurskötsel, växtodling, jordbruksmaskiner, företagsekonomi)
2020 Kastellegården, Kungälv
  Djurskötsel, kalvar, grässkörd, ogräskontrol, byggnation och reparation
2019 Wapnö AB, Halmstad
  Skötsel av ungdjuren, stängsel, el- och vattenförsörjning på betesmarkerna
2018 Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg, och
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
  Arbetsuppgifter: Multivariata statistiska analyser, utveckling av modeller kring patogenes av prematuritetsretinopati
  Projekt: Multi-Center Study to Determine the Role of Fatty Acids in Serum in Preventing Retinopathy of Prematurity
2010-2017 Psykiatriska Universitetssjukhus Basel, Schweiz
  Arbetsuppgifter: Utveckling av metoder till nationella kvalitetsutvecklingsprogrammet för alla ca. 100 psykiatriska sjukhus/avdelningar i Schweiz. Uppföljning av stora mängder data på sjukhusens och nationella nivån, multivariata statistiska analyser. Omvärldsbevakning, konsultering av uppdragsgivaren och sitt vetenskapliga utskott. Ledning av laget med personal- och budgetansvar. Utvärdering av innovativa processer/terapier; kvalitetsstudier; analys av data från elektroniska patientjournalsystemet; organisationsutveckling; stöd av styrelsen i evidensbaserad beslutsfattande. Design och implementation av vetenskapliga studier, t.ex. angående kvaliteten av psykiatrisk vård, riktmärkning av sjukhus rörande patientnöjdhet. Handledning för unga forskare; bidrag till medicinisk specialistutbildning ang. forskningsmetoder/kvalitetsutveckling. .
  Projekt bl.a.: Inventory of the treatment situation before and while obtaining an invalidity pension; Nationella mätningar psykiatrisk heldygnsvård Schweiz
2011-2013 Furtwangen University, Furtwangen, Tyskland
  Grundläggande föreläsningar om social- och hälsopsykologi för studenter av programmet ‘Tillämpade hälsokunskaper’. Konstruktion och utvärdering av skriftliga tentame (deltid, 1 kurs i termin)
2002-2010 Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, Tyskland
  Arbetsuppgifter: Ledare för affärsområdet "Innovationer inom hälsosystemet", strategisk utveckling av affärsområdet; handledning för unga forskare; rådgivning om forskingsmetoder för avdelningens medlemmar. Ledning bl.a. av diskussionsprojekt om hälsoinnovation.
Ackvisition av forskningsmedel på regional, nationell och EU nivå; utveckling, implementering, management av forsknings- och evalueringsstudier rörande functional foods, bioteknologi och hälsoteknologier, metoder av medicinisk utvärdering, evaluering av nya teknologier, utvärdering av forskningsprogram och ramvillkor för farmakovigilans och klinisk forskning, kartläggning av medicinisk forskning i tyska universitetssjukhusen. Ledning av nationella och internationella projekt-konsortier.
  Projekt bl.a.: Inno-HTA; Seahealth; EuroVigilance; MetaForum 'Innovation inom hälsosystemet'; ImpactInfect; TAB Klinisk forskning; Tissue-engineering; TAB Personaliserad medicin
1997-2002 Hochrhein-Institute for Rehabilitation research, Bad Säckingen, Tyskland
  Arbetsuppgifter: Forskningsdesign, patientenkäter, on-site visits, analys av patientjournaler, multivariat data analys, ekonomisk evaluering, ledning av ett projekt om effektivitet av deltids ortopedisk rehabilitering. Utveckling och testkörning av ett frågeformulär för omfattande registrering av symtomtyngd och symtomförändring inom medicinisk rehabilitering. Bidrag till utbildning inom rehabilitering och forskningsmetoder. Deltagande i Erasmus Summer School on methods of clinical epidemiology.
  Projekt bl.a.: Evaluation av ortopediska deltidsvården av LVA Rheinland-Pfalz; Operationalisierung av terapiemål inom medicinsk rehabilitering
1993-1997 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut för psykologi, Freiburg, Tyskland
  Arbetsuppgifter: Interviewer, kvantitativ och kvalitativ dataanalys inom ett projekt rörande riskperception angående HIV/AIDS; studier med såväl interviews, frågeformulär och on-site audits för evaluering av tyska nationella förebyggande kampanjen emot AIDS; tysk representant på IUHPE-workshop om kvalitetsindikatorer inom hälsopromotion. Förberedelse av doktorsavhandling.
  Projekt bl.a.: Evaluering av den personalkommunikativa AIDS-preventionskampagnen av Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
1998 Dr. phil.
  (Psykologi, tillvalsämnen filosofi och medicinisk sociologi)
Doktorsavhandling: "Evaluation and Quality Assurance in the Personal-communicative AIDS-Prevention – A Meta-Evaluation"
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland
1994 Master/diploma i psykologi ("Diplom-Psychologe")
  Examensarbete: "Evaluation of a low threshold offering for persons with addiction"
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland
1985-1987 Regionalt psykiatriskt sjukhus Norra Schwarzwald
  Civilplikt som skötareassistent inom akutpsykiatrisk vård
1984 Hermann-Hesse-Gymnasium Calw
  Slutbetyg: Allmän högskolekompetens

 

För mer detaljerad information om mina viktigaste projekt klick här, är Du snäll.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Cookie-consent
Accept
Decline
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline