Bild av en tornuggla som sitter på en hand med handske Jag har en bred ut- och vidareutbildning och mångårig erfarenhet med socialvetenskapliga metoder med en tyngdpunkt på innovation och evaluationsforskning; talrika projekt inom hälsoinnovation, prävention, habilitering och psykiatri, motsvarande konferensbidrag och bok- och tidskriftspublikationer.

Mina särskilda kompetenser ligger i följande områden:

 • Innovation
 • Evaluation och Health Technology Assessment
 • Kvalitets­utveckling
 • Forskning, datasamordning och statistik
 • Ut- och vidareutbildning
 • Lantbruk

Innovation

 • Chef för affärsområdet 'Innovationer i hälsosystemet' vid Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research
 • Empiriska och diskursprojekt angående hälsoinnovationer, hälsopolitik och lagliga ramvillkor
 • Analys av hälsoinnovationer och innovationssystem
 • Projekt om granskning av progamm för forskningsstöd och om regulering av innovationsprocesser
 • Rådgivning för hälsopolitik och hälsoforskning

Evaluation och Health Technology Assessment

 • Fokus i min universitär utbilding och doktorsavhandling i området
 • Föreläsningar och vetenskapliga bidrag om evaluationsforskning
 • Utveckling av metoder för Health Technology Assessments
 • Ledning av EU-projekt och av projekt om teknologigranskning (parliamentary technology assessment) bl.a. för Tyska Förbundsdagen

Kvalitets­utveckling

 • Utveckling av skräddarsydda utfallsindikatorer för förebyggande åtgärder och hälsopromotion, habilitering och psykiatri
 • EFQM-Assessor
 • Nationala kvalitetsmätningar, benchmarking av vårdinstitutioner
 • Introduktion av ett system för processamordning inom psykiatrisk heldygnsvård
 • Gransking av behovet för och utveckling och implementering av förbättringsprojekt inom psykiatrin

Forskning, datasamordning och statistik

 • Universitetsstudier i psykologi, filosofi och medicinisk sociologi med tyngdpunkt forskingsmetodik och evaluation
 • Bred ut- och vidareutbildning inom statistisk dataanalys, bl.a. Erasmus-Summer-School i klinisk epidemiologi, Systematiska översiktsartiklar, LISREL
 • Framgångsrik ackvisition och ledning av ett mångtal av empiriska projekt på sjukhus, regionala, nationella och internationella planet soväl som för privata uppdragsgivare, bl.a. chef på institutet för utvärdering för nationella kvalitetsmätningarna i psykiatrisk heldygnsvård i Schweiz 2012-2017
 • Reviewer för vetenskaplika tidskrifter och för EU-forskingsmedel (Horizon 2020)

Ut- och vidareutbildning

 • Diploma och doktor i psykologi
 • Vidareutbildningar i retorik, projektsamordning m.m.
 • Föreläsningar på universitets- och högskolenivå om forskningsmetoder, t.ex. ekonomisk evaluation, om social- och hälsopsykologi
 • Stöd och handläggning för psykologiska och socialmediciniska magister-uppsatser och doktorsavhandlingar
 • Statistik‑ och metodikrådgivning i områden habilitering, hälsoinnovation, HTA, psykiatri
 • Bidrag till specialistläkareutbildning psykiatri

Lantbruk

 • Eget företag med ca. 50 ha åker- och betesmark i Gällared, Sverige, med fokus på uppfödning av ungnöt på naturbetesmark samt restaurering och skötsel av naturreservat
 • Ett år utbildning på gymnasial nivå med kurser i växtodling, djurskötsel, maskiner och företagsekonomi; olika fortbildningskurser
 • Flera år erfarenhet på olika gårdar
 • Medlem i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och vald ledamot i styrelsen av dess kommungrupp
 • Medlem i Ekologiska Lantbrukarna

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Cookie-consent
Accept
Decline
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline