Utbud

Baserad på min ut- och vidareutbildning och mångfaldig erfarenhet kan jag erbjuda Dig följande tjänster:

Kvalitetsutveckling

Rådgivning kring implementering och optimering av evidensbaserad medicin

Urval och granskning af kvalitetsmål samt indikatorer angående struktur, process och utfall

Anordning och genomförande av förbättringsprojekt

Processutveckling och uppföljning

Organisation och implementering av evaluationsstudier angående måluppfyllelse

Innovation

Granskning av nya strukturer, processer, behandlingsmetoder på system- och inrättningsplan med beaktande av alla relevanta aktörsgrupper

Monitoring av införandet av innovationer inom hälsovården

Health Technology Assessments avseende Era produkter och tjänster

Forskning, datahantering och statistik

Uppläggning av datainsamlingar för rutinanvändning eller projekt

Planering och utförande av statistiska analyser samt raportering

Interpretation av resultat från interna och externa rapporter, t.ex. nationella mätningar

Diskussion av resultat och rådgivning angående avledning av interventioner

Stöd angående forskningsmålsättningar och projektförvaltning under ansökan om forskningsbidrag och genomförandet av forsknings- och innovationsprojekt

Föreläsningar och vidareutbildning

Seminarier och kurser kring

* Psykologi av inlärning och kognition, t.ex. problemlösning

* Socialpsykologi, t.ex. arbete i grupper, socialt inflytande

* Hälsopsykologi (t.ex. hälsosamt beteende i vardagslivet)

* Evidensbaserad medicin

* Forskinngsmetodik, t.ex. vetenskapsteori, forskingsdesign, tillämpad statistik, meta-analys/systematiska review-artikler och meta-evaluation

Stöd till master- eller doctorsavhandlingar i psykologi, hälso- och rehabiliteringsvetenskaper och socialmedicin

Rådgivning kring statistik och forskingsmetoder

Bra Liv

Befinner Du Dig i en meningskris? Hänger Du fast i en utveckling som helt enkelt inte vill gå vidare? Vill Du få reda på vad som gör Dig gott, med ved inte var Du ska börja att söka? I fältet mellan kropp och ande, arbete och nöje, natur och spiritualitet, psykologi och filosofi hittar Du stegen som passar Dig personligen. Jag visar för Dig, var Du kan leta, hjälper Dig att bestämma Dina mål, och stödjer Dig på vägen framåt.

Behandling vid psykiska störningar eller sjukdomar erbjuder jag inte.

Jordbruk, skogsarbete, hantverk och datorhjälp
Mina mer praktiska tjänster finns här.