Välkommen!

I olika positioner och omgivningar har jag lärt mig att betrakta kvalitet som innovationsprocess, vilken kan bara lyckas med ambitionerade mål, med en bra dataunderlag, med systematiskt arbeite och med lust för förändring.

De nödvändiga verktygen finns.

På denna webbsida hittar Ni information angående mina erfarenheter och erbjudanden. Om Ni har upptäckt något som kunde vara nyttigt till Er, eller om Ni önskar mer information, så är jag glad om Ni kontaktar mig.

Vad jag gör

Jag stödjar Dig inom granskningen av det aktuella läget, dataanalysen, avgörandet av strategiska mål, de konkreta steg ditåt och inom utredningen om huruvida målen har nåtts.


Brevid "hårda" fakta tar vi också sociala faktorer i beaktagande.

Varför jag?

Ut- och fortbildning, psykologi och innovationsforskning, vetenskaplik metodik och personlig erfarenhet har förtätats i mig till föreställningar om hur utvecklinigs- och förbättringsprojekt kan sättas framgångsrikt i verket.


På detta ska Ni också profitera.

Vad som är viktig för mig

Yrkesmässig eller privat, det är inte enkelt att se saker och ting just som de är. Speciellt om man vill nå höga mål skulle man börja med en ärlig granksning av den aktuella situationen, på basis av solida data, för att sen utvälja bästa strategin och de riktiga steg framåt. Till detta vill jag bidra i Era projekt.