Baserad på min ut- och vidareutbildning och mångfaldig erfarenhet erbjuder jag Dig följande tjänster:

A picture of the Descobrimento statue in Belem, Portugal
Kvalitetsutveckling
 • Rådgivning kring implementering och optimering av evidensbaserad medicin
 • Urval och granskning af kvalitetsmål samt indikatorer angående struktur, process och utfall
 • Anordning och genomförande av förbättringsprojekt
 • Processutveckling och uppföljning
 • Organisation och implementering av evaluationsstudier angående måluppfyllelse
Innovation
 • Granskning av nya strukturer, processer, behandlingsmetoder på system- och inrättningsplan med beaktande av alla relevanta aktörsgrupper
 • Monitoring av införandet av innovationer inom hälsovården
 • Health Technology Assessments avseende Era produkter och tjänster
 
Forskning, datahantering och statistik
 • Uppläggning av datainsamlingar för rutinanvändning eller projekt
 • Planering och utförande av statistiska analyser samt raportering
 • Interpretation av resultat från interna och externa rapporter, t.ex. nationella mätningar
 • Diskussion av resultat och rådgivning angående avledning av interventioner
 • Desk research, litteraturanalyser och systematiska översikter
 • Stöd angående forskningsmålsättningar och projektförvaltning under ansökan om forskningsbidrag och genomförandet av forsknings- och innovationsprojekt
Föreläsningar och vidareutbildning
 • Seminarier och kurser kring
  • Psykologi av inlärning och kognition, t.ex. problemlösning
  • Socialpsykologi, t.ex. arbete i grupper, socialt inflytande
  • Hälsopsykologi (t.ex. hälsosamt beteende i vardagslivet)
  • Evidensbaserad medicin
  • Forskinngsmetodik, t.ex. vetenskapsteori, forskingsdesign, tillämpad statistik, meta-analys/systematiska review-artikler och meta-evaluation
 • Stöd till master- eller doctorsavhandlingar i psykologi, hälso- och rehabiliteringsvetenskaper och socialmedicin
 • Rådgivning kring statistik och forskingsmetoder
Bra Liv

Befinner Du Dig i en meningskris? Hänger Du fast i en utveckling som helt enkelt inte vill gå vidare? Vill Du få reda på vad som gör Dig gott, med ved inte var Du ska börja att söka? I fältet mellan kropp och ande, arbete och nöje, natur och spiritualitet, psykologi och filosofi hittar Du stegen som passar Dig personligen. Jag visar för Dig, var Du kan leta, hjälper Dig att bestämma Dina mål, och stödjer Dig på vägen framåt.

Bara privat faktuerering. Behandling vid psykiska störningar eller sjukdomar erbjuder jag inte.

Jordbruk, skogsarbete, hantverk och datorhjälp
Mina mer praktiska tjänster finns här.

 

Hur kan jag hjälpa Dig?

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Cookie-consent
Accept
Decline
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline