Kompetenser

Jag har en bred ut- och vidareutbildning och mångårig erfarenhet med socialvetenskapliga metoder med en tyngdpunkt på innovation och evaluationsforskning; talrrika projekt inom hälsoinnovation, prävention, habilitering och psykiatri, motsvarande bok- och tidskriftspublikationer.

Mina särskilda kompetenser ligger i följande områden:

 • Innovation
 • Kvalitets­utveckling
 • Forskning, datasamordning och statistik
 • Ut- och vidareutbildning

Innovation

 • Chef för affärsområdet 'Innovationer i hälsosystemet' vid Fraunhofer ISI
 • Empiriska och diskursprojekt angående hälsoinnovationer, hälsopolitik och lagliga ramvillkor
 • Analys av hälsoinnovationer och innovationssystem
 • Health Technology Assessments och relaterad metodik
 • Projekt om granskning av progamm för forskningsstöd och om regulering av innovationsprocesser
 • Ledning av EU-projekt och av projekt om teknologigranskning (parliamentary technology assessment) bl.a. för Tyska Förbundsdagen
 • Rådgivning för hälsopolitik och hälsoforskning

Kvalitets­utveckling

 • Utveckling av skräddarsydda utfallsindikatorer för förebyggande åtgärder och hälsopromotion, habilitering och psykiatri
 • Nationala kvalitetsmätningar, benchmarking av vårdinstitutioner
 • Introduktion av ett system för processamordning inom psykiatrisk heldygnsvård
 • Gransking av behovet för och utveckling och implementering av förbättringsprojekt inom psykiatrin

Forskning, datasamordning och statistik

 • Universitetsstudier i psykologi, filosofi och medicinisk sociologi med tyngdpunkt forskingsmetodik och evaluation
 • Bred ut- och vidareutbildning inom statistisk dataanalys, bl.a. Erasmus-Summer-School i klinisk epidemiologi
 • Framgångsrik ackvisition och ledning av ett mångtal av empiriska projekt på sjukhus, regionala, nationella och internationella planet soväl som för privata uppdragsgivare, bl.a. chef på institutet för utvärdering för nationella kvalitetsmätningarna i psykiatrisk heldygnsvård i Schweiz 2012-2017
 • Reviewer för vetenskaplika tidskrifter och för EU-forskingsmedel (Horizon 2020)

Ut- och vidareutbildning

 • Diploma och doktor i psykologi
 • Vidareutbildningar i Systematiska översiktsartiklar, Klinisk epidemiologi, Retorik, Projektsamordning m.m.
 • Föreläsningar om forskningsmetoder, t.ex. ekonomisk evaluation, om social- och hälsopsykologi
 • Stöd och handläggning för psykologiska och socialmediciniska magister-uppsatser och doktorsavhandlingar
 • Statistik‑ och metodikrådgivning i områden habilitering, hälsoinnovation, HTA, psykiatri
 • Bidrag till specialistläkareutbildning psykiatri