Varför jag?

Ut- och fortbildning, psykologi och innovationsforskning, vetenskaplik metodik och personlig erfarenhet har förtätats i mig till föreställningar om hur utvecklinigs- och förbättringsprojekt kan sättas framgångsrikt i verket.


På detta ska Ni också profitera.