Vad jag gör

Jag stödjar Dig inom granskningen av det aktuella läget, dataanalysen, avgörandet av strategiska mål, de konkreta steg ditåt och inom utredningen om huruvida målen har nåtts.


Brevid "hårda" fakta tar vi också sociala faktorer i beaktagande.